11-20/5: Εκθεση φωτογραφίας&εικαστικών

Χώρος:AΣTO
Ημερομηνία: 11 με 20 Μαιου
Ωρα:απο 5 μεχρι 11
Είσοδος: Τζάμπα
Αναμενόμενη έξοδος: Συμπαθητική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου