15/3: Νύμφες & Σάτυροι Party @ Ποικίλη Στοά

Χώρος: Ποικίλη Στοά
Ημερομηνία: 15 Mαρτίου 
Ωρα: 22:00
Είσοδος: free 
Αναμενόμενη έξοδος: όστις πίη περισσότερον
θά λάβη τόν ασκόν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου