11/9-11/10: 3ο παζάρι βιβλίου

Χώρος:Ερμού 44
Ημερομηνία: 11 του μηνός με 11 του άλλου μηνού
Ωρα: 10 με 8
Είσοδος: Ελευθερη
Αναμενόμενη έξοδος: ψειριστικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου