20-30/11: Το κοντραμπάσσο

Χώρος:θέατρο Act
Ημερομηνία: 20 με 30 νοέμβρη,βλ.αφίσα
Ωρα: βραδάκι
Είσοδος: γύρω στο δεκάευρο
Αναμενόμενη έξοδος: σε Εb minor

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου